PIVOT

MTB-MLE 1 Module (Quarter 3)

MTB-MLE 1 Module (Quarter 4)

Araling Panlipunan 1 Module (Quarter 3)

Araling Panlipunan 1 Module (Quarter 4)

Math 1 Module (Quarter 3)

Math 1 Module (Quarter 4)

Filipino 1 Module (Quarter 3)

Filipino 1 Module (Quarter 4)

English 1 Module (Quarter 3)

English 1 Module (Quarter 4)